Instalimi i ri

instalimi-kompresor-me-vide-depozitë-ajri-4700lt
Njësia e prodhimit, magazinimit dhe përpunimit të ajrit 4.700 lt/min
May 15, 2018
instalimi-kompresor-me-vide-depozitë-ajri-1000lt
Njësia e prodhimit, magazinimit dhe përpunimit të ajrit 1.000 lt/min
May 7, 2018

Instalimi i ri

Instalimi i ri . Kompresor me vidë AIRBLOCK 50 Hp i lidhur paralelisht me kompresor RENNER 40 Hp.  Gjithashtu janë instaluar një tharës OMEGA AIR 9.500lit/min, tre filtra, bazament me disa dalje për të gjitha linjat e fabrikës.