Njësia e prodhimit, magazinimit dhe përpunimit të ajrit 4.700 lt/min

kompresor-me-vide-depozitë-ajri-1000lt
Njësia e prodhimit, magazinimit dhe përpunimit të ajrit 1.000 lt/min
May 15, 2018
kompresor-me-vide-renner-airblock
Instalimi i ri
May 15, 2018

Njësia e prodhimit, magazinimit dhe përpunimit të ajrit 4.700 lt/min

ΕInstaluam kompresor me vidë 30HP, inverter  për kursimin maksimal të energjisë në një fabrikë të përpunimit të drurit në Larisa. Në një ambjent përfekt industrial u instaluan gjiathashtu një depozitë ajri 900 lt COINOX,  dy filtra OMI dhe nje thares RENNER.