SISTEME VAKUMI

Pompa-vakumi

Pompa vakumi

Pompat e vakumit mund të bëjnë thithjen e ajrit për çdo përdorim, me funksionin më kryesor në paketimin dhe transportin. Ato janë të ndara në pompa vakumi me vaj (ftohje me vaj, më të qëndrueshme në punë të vazhdueshme) dhe të thatë (preferohen për aplikime më të vogla,më me pak kërkesa). AIRBLOCK, për më shumë se 15 vjet, është përfaqësuesi ekskluziv i firmës franceze Mil në Greqi.

Ventilator

Vendilator

Ventilatorët janë të dizajnuara për të përmbushur kërkesat e larta të volumit të ajrit. Ato janë ideale për pastrim biologjik, ku sistemet e trajtimit të ujërave të zeza përdorin ajrin e komprimuar  nga ventilatoret. Fuqia e tyre, në varësi të llojit të ventilatorit, mund të arrijë 7.5 Kw, me rendiment shumë të lartë. Ata janë mjaft ekonomik, pasi kërkojnë pak mirëmbajtje.

Gjenerues-vakumi

Gjenerues vakumi

Gjenerues vakumi janë zgjidhja më e lehtë dhe më ekonomike për të krijuar një vakum për sa kohë që ka një furnizim me ajër të ngjeshur. Operacioni i tyre bazohet në efektin Venturi, ku përdorim rrjedhën e ajrit nga hyrja në dalje, dhe kështu krijohet një vakum në pjesën e ndërmjetme të “T”- së. Ne mund të gjenerojmë një vakum të lartë, i cili është proporcional me presionin dhe me furnizimin me ajër.

Ventuz

Ventuza

Gama jonë disponon shumëllojshmëri në ventuza përmbajtëse në dimensione dhe cilesi të ndryshme me qellim që të zgjidhen në bazë të çdo aplikacioni. Përzgjidhni serinë PFYN për sipërfaqet e sheshta, ventuzat FSGA për sendet e ndjeshme, SPK për sipërfaqe të pabarabarta dhe ventuzat e reja SAX për shpejtësi dhe forcë të lartë për sipërfaqet e yndyrta.

Na kontaktoni

Telefon
e-mail