STOP THE HISS

Zbulimi i Rrjedhjes

diagnoze-me-matje-te-vecanta-3

AIRBLOCK me shërbimin e ri “Stop the hiss” u ofron klientëve të saj një raport të çertifikuar të sistemit të ajrit të komprimuar në një moment të caktuar, me ndihmën e detektorit të ri ultramoderni LD 510 të instrumenteve CS INSTRUMENTE.

Shërbimi, i kryer  në zonën tuaj nga një teknik i kualifikuar AIRBLOCK, përfshin si në vijim:

Gjetja

e shumicës së rrjedhjeve në ambientin e  konsumatorëve

Përcaktimin

e shkallës së rrjedhjes, në l / min por edhe në m3 në vit

Kosto

secila prej humbjeve të regjistruara në mjete monetare të humbur çdo vit në

Fotografi

për pikën e rrjedhjes dhe udhëzime të shkurtra për riparimin e rrjedhjes

Analiza e përgjithshme

të situatës aktuale dhe një parashikim përfitimi në vit në mjete nonetare në rast të korrigjimit

Theksimi

i pikave të rrjedhjes me një etiketë që tregon datën e inspektimit dhe të gjitha kostot e mundshme të shkaktuara

LD 510 Detektor i rrjedhjes së aparatit

LD500 CS

Detektor i ri i  matjes se rrjedhjeve LD 510 me kamerën e ndërtuar dhe llogaritjen e humbjeve është një instrument matës ideal që ndihmon në identifikimin dhe dokumentimin e rrjedhjeve më të vogla ( 0.1 l / min korrespondon me rreth 1 € në vit) lehtë edhe nga një distancë e gjatë.

LD510 është i përshtatshëm për zbulimin e rrjedhjeve në:

  • sistemin e ajrit te komprimuar, ajer, avull
  • Kurthe me avull
  • Hidroizolimi
  • Sistemet e ftohjes
Leak-tag-cs

Aftësitë tona

Kurseni para menjëherë

Shih tabelën më poshtë për sa ju mund të përfitoni nga shpenzimet e energjisë thjesht duke gjetur dhe vulosur rrjedhjet në objektin tuaj.

kosto-ajri

Raportet ISO 50001

Raportet e hollësishme mund të lëshohen nëpërmjet software të PC ose aplikacionit CS LeakageApp CS Leak Reporter. Raporti mund të lidhet me të gjithë ose një pjesë të kompanisë dhe me lehtësi dhe qartësi evidenton rrjedhjet që janë identifikuar. Për shkak të përmbledhjes, në fund të raportit është e lehtë të jepni një përfundim  të përgjithshme të sasisë totale të humbjes në litra / minutë, si dhe koston totale në vit. Nëpërmjet raporteve historike, përmirësimet e vazhdueshme që janë arritur gjatë muajve / viteve për shkak të zbulimit të vazhdueshëm të rrjedhjes dhe eliminimit mund të regjistrohen.

Raportet ISO 50001

Nëse dëshironi të heqni dorë nga shpenzimet e panevojshme në vit, na telefononi dhe rezervoni një takim me teknikun nga AIRBLOCK.

Telefon
e-mail