SISTEME PNEUMATIKE

Cilindër ajri

Pistona ajri te serive  IR, DNC, IB, SDA, dhe Full-Inox. Do gjeni të përshtatshmin për aplikimet tuaja.

Aksesor-për-cilindra

Aksesor për cilindra

Mbajtës për sensor magnetik.

EB80-MW

Ishull valvulash EB-80

Ishull valvulash EB-80 nga METAL WORK, është zgjidhja ideale për aplikacionet e automatizimit të teknologjisë së lartë pasi ai mund të merret me sinjale të jashtme analoge ose dixhitale, të sigurojë reagime në raste  gabimi ose të lidhet direkt me një PLC. Përveç sa më sipër, ajo siguron organizimin dhe sistemimin  kur nevojiten shumë valvula në seri, falë ndërtimit të saj kompakt, ndërkohë është i mbrojtur nga IP65 nga lagështia dhe pluhuri.

Valvula elektrike

Seria e elektrovavulave ‘’EV’’ nga AIRBLOCK është projektuar për çdo aplikim të automatizimit pneumatik, qoftë individualisht ose në grupe të bashkuara me një bazë. . Presioni i fuksionimit është 1.5 – 8.0 bar, ndërsa presioni maksimal i mundshëm është 12.0 bar. . Frekuenca maksimale e kalimit është 5 cikle për sekondë, koha e tyre e përgjigjes është 0.05 sekonda. . Jetëgjatesia  e valvulave EV është më shumë se 20,000,000 levizje.

Komandues- buton

Valvul me fuksion këmbë dhe dorë nga AIRBLOCK, përdoren kur duam të kontrollojmë  me valvulen e dores ose te  aktivizojme ciklet e ajrit. Ato funksionojnë në presione nga 0 – 8.0 bar dhe temperatura nga -5 deri në 60 gradë Celsius. Rivendosja e tyre realizohet me sustë ose me levizje të kundërtë. Jetëgjatësia e tyre është më shumë se 20,000,000 lëvizje.

Valvula ajri

Seria e valvulave të ajrit AIRBLOCK me komandën pneumatike “AR” është ideale për aplikacionet ku ne bëjmë automatizimin pa përdorimin e energjisë elektrike (kryesisht në një mjedis të ndezshëm si kimikate, lëndë djegëse, etj.). Ato funksionojnë në një presion prej 1.5 – 8.0 bar, me një presion maksimal prej 12 bar dhe temperaturë prej -5 deri në +60 gradë Celsius. Frekuenca maksimale është 5 cikle për sekondë dhe jetëgjatësia e tyre është më shumë se 20,000,000.

Valvula të ndryshme

Shumëllojshmëri të madhe të valvulave të ajrit në forma të ndryshme dhe të përshtatshme për aplikime të ndryshme. Një shembull është butoni i ajrit  me kthimin e sustës  në gjendjen fillestare. . Butoni për shkak të ndërtimit të tij gjithashtu mund të montohet në një panel dhe përdoruesi mund të shohë vetëm kalimin operativ të valvulës.

Aksesorë-për-valvula

Aksesorë për valvula

Komponentët që ndihmojnë në zbatimin e automatizimit dhe marrin pjesë në funksionimin e saj të duhur. Për shembull, rregullatorët nga linja ASC kontrollojnë furnizimin e ajrit të ngjeshur dhe janë pozicionuar në pozicionin e rrjedhjes së pistonit për të zvogëluar shpejtësinë e saj.

Elektrosaraçinesk

Elektrosaraçinesk

Eletrovalvula nga ROTORK (dikur M & M International) për ajër, ujë, vaj dhe avull.Zgjidhni në bazë të dimensionit hyrje-dalje, presionit dhe temperaturës së materialit, por dhe te funksionimit te valvules (normally closed/normally open).Nëse kërkohet nga aplikacioni i leshimit, duhet të zgjidhni një nga elektrovalvulat 3/2. Spiralja dhe fisha janë kodet e ndara.

Aksesorë-per-saraçinesk

Aksesorë per saraçinesk

Komponentët ndihmës për funksionimin e duhur të valvulave elektrike. Spirale, fish , celes presioni  për programim të suksesshëm të valvulave elektrike.

Ball-valves

Ball-valves

Valvul zar rrumbullak të prodhuara nga firma Italiane Alpha air, janë të dizajnuara për përdorim të rëndë industrial. Ato funksionojnë në temperatura deri në 180 o C dhe presioni maksimal në 10 bar. Lëvizja është bërë me një pistoni të dyfishtë energjie, trupi është prodhuar prej bronzi të nikeluar, ndërsa proçesi i tharjes bëhet në rrugët nga teflon dhe viton o-ring, për qëndrueshmëri maksimale

Saraçinesk-në-formë-pistoni

Saraçinesk në formë pistoni

Valvul pistoni  e prodhuar nga M&M Internatioanl (nga firma Rotork) janë seritë më cilësore në klasën e tyre, pasi prodhuesit i kanë besuar ato për më shumë se 20 vjet në makinerit që ata  projektojnë. Ata janë ideale për ujë, ajër dhe vaj, ndërsa për kimikate dhe avull ka një seri INOX. Temperatura e materialit që ato mbajnë mund të arrijë 180 o C,  ndërkohe që gomina e pastrimit është e prodhuar nga PTFE

Na kontaktoni

Telefon
e-mail