DIAGNOZË ME MATJE TË VEÇANTA

Diagnoz me matje te vecanta

Shërbimi i ri AIRBLOCK i ofron klientit  ose inxhinierit përgjegjës të gjithë informacionin e nevojshëm për funksionimin e sistemit të ajrit të komprimuar. Duke ditur në çdo kohë nëpërmjet kompjuterit ose celularit të tij rrjedhën e ajrit, pikat e vesës, grimcat ose përmbajtjen e vajit, temperaturën dhe presionin, mund të marrë vendime të sakta për të ulur kostot e energjisë, për të përmirësuar produktin që prodhon dhe për të parandaluar dëmtime, dhe dëmtime të papritura në prodhimin e tyre e tyre.

  • Na pyesni