Njësia e prodhimit, magazinimit dhe përpunimit të ajrit 1.000 lt/min

kompresor-me-vide-renner-airblock
Instalimi i ri
May 15, 2018

Njësia e prodhimit, magazinimit dhe përpunimit të ajrit 1.000 lt/min

Kompresor me vidë AIRBLOCK prodhim 1000 lit/min u instalua   në një fabrikë përpunimi metali për të ushqyer një linjë prodhimi të pavarur. Ne linjen bashkë me kompresorin janë instaluar një depozitë ajri COINOX 500 lt, filter dhe një tharës OMI, për të arritur një pastrim  të ajrit përpara se të hyjë në rrjet.