Njësia e prodhimit, magazinimit dhe përpunimit të ajrit 2.000 lt/min

renner-kompresor-me-vide-depozite-ajri
Njësia e prodhimit, magazinimit dhe përpunimit të ajrit 2.600 lt/min
May 15, 2018
kompresor-me-vide-depozitë-ajri-1000lt
Njësia e prodhimit, magazinimit dhe përpunimit të ajrit 1.000 lt/min
May 15, 2018

Njësia e prodhimit, magazinimit dhe përpunimit të ajrit 2.000 lt/min

U instalua me sukses kompresor me vidë RENNER 2000lt/min ne industrin  e prodhimit të paletave për furnizimin e tre makinerive prodhuese. Në linjën bashkë me kompresorin instaluam nje depozitë 900lt, filtra, tharës nga RENNER,  në mënyrë që të arrihet një pastrim  i ajrit para se të futet në rrjet.