Μονάδα παραγωγής, αποθήκευσης & επεξεργασίας αέρα 2.000 lt/min

renner-kompresor-me-vide-depozite-ajri
Μονάδα παραγωγής, αποθήκευσης & επεξεργασίας αέρα 2.600 lt/min
Μάιος 15, 2018
kompresor-me-vide-depozitë-ajri-1000lt
Μονάδα παραγωγής, αποθήκευσης & επεξεργασίας αέρα 1.000 lt/min
Μάιος 15, 2018

Μονάδα παραγωγής, αποθήκευσης & επεξεργασίας αέρα 2.000 lt/min

Κοχλιοφόρος αεροσυμπιεστής RENNER για παραγωγή 2.000 lt/min εγκαταστάθηκε σε παλετοβιομηχανία για την τροφοδότηση τριών μηχανημάτων παραγωγής. Σε σειρά με τον αεροσυμπιεστή, συνδέσαμε όρθιο αεροφυλάκιο 900 lt, πρόφιλτρο, μετάφιλτρο & ξηραντή ψυκτικού τύπου RENNER, ώστε να πετύχουμε έναν πρώτο καθαρισμό του αέρα πριν εισέλθει στο δίκτυο.