Μονάδα παραγωγής, αποθήκευσης & επεξεργασίας αέρα 1.000 lt/min

instalimi-kompresore-me-vide-renner
Μονάδα παραγωγής, αποθήκευσης & επεξεργασίας αέρα 2.000 lt/min
Μάιος 15, 2018
instalimi-kompresor-me-vide-depozitë-ajri-4700lt
Μονάδα παραγωγής, αποθήκευσης & επεξεργασίας αέρα 4.700 lt/min
Μάιος 15, 2018

Μονάδα παραγωγής, αποθήκευσης & επεξεργασίας αέρα 1.000 lt/min

Κοχλιοφόρος αεροσυμπιεστής AIRBLOCK για παραγωγή 1.000 lt/min εγκαταστάθηκε σε μονάδα επεξεργασίας δέρματος για την τροφοδότηση εργαλείων αέρα. Σε σειρά με τον αεροσυμπιεστή, συνδέσαμε όρθιο αεροφυλάκιο COINOX 500 lt & δύο φίλτρα γραμμής, ώστε να πετύχουμε έναν πρώτο καθαρισμό του αέρα πριν εισέλθει στο δίκτυο.